תקופות בהן חיו הדינוזאורים

 עידנים גיאולוגיים :

העידן הארכאוזואי:

Archeozoic Era

 לפני 4500-1500  מליוני שנים

זה העידן הראשון שיש לגביו ממצאים גיאולוגיים. פני כדור הארץ התקשו בעידן זה והפכו לסלע. הלוחות היבשתיים נוצרו בעידן זה.

הרכב אטמוספירת כדור הארץ  הוא  75% חנקן ו15% פחמן דו חמצני.

בעידן זה התחילו להווצר חיים – נוצרים תאים פרוקריוטיים : יש בהם DNA, אך הוא מפוזר בכל התא. אין לתא גרעין ואברונים שמוקפים בקרומים כמו בתאים שלנו, מתחילים להווצר חיידקים מייצרי חמצן.

העידן הפרוטוזואי

Proterozoic Era

לפני  2500 – 542 מליוני שנים

בעידן זה נוצרים תאים שיש בהם גרעין ואברונים מוקפים בקרומים. התפקיד החשוב ביותר של האברונים הוא אבולוציה של סוגי תאים מומחים כמו פטריות, צמחים ובעלי חיים. בסוף העידן מתחילים להופיע בעלי חיים חסרי שלד – למשל מדוזות.

העידן הפלאוזואי

Paleozoic Era

 לפני 542 – 151  מליוני שנים

בעידן זה חלו שינויים רבים בעולם בעלי החיים והצמחים. התחילו להופיע מיני בעלי חיים בעלי  שלד פנימי וחיצוני, עצמות וחלקים קשים כמו דגים פרימיטיביים, אלמוגים, צמחים ובעלי חוליות נוספים, וגם עכבישים וחרקים חסרי כנפיים. בסוף העידן הפלאוזואי היה התור הפרמיאני ובו הכחדה גדולה של כ 95% מהמינים של בע"ח שהיו קיימים אז.  לא ברור מה גרם להכחדה, אבל כנראה שהווצרות היבשת הגדולה פנגיאה גרמה לאי יציבות של קרום כדור הארץ ולפעילות וולקנית רבה ורמות החמצן באטמוספירה יצאו מאיזון.

העידן המזוזואי – עידן הדינוזאורים

Mesozoic Era

לפני 65.5 עד 251 מליוני שנים

עידן זה מחולק ל 3 תורות  :

טריאס (Triassic) לפני 230-190 מליוני שנים. בתור זה חיו והתפתחו דינוזאורים פרימיטיביים וכן זוחלים ימיים רבים. המינים הראשונים של הדינוזאורים היו בין היתר פלטאוזאורוס אאורפטור וסאוריקוזאורוס.

רשימת שמות דינוזאורים שחיו בתקופה זו : dinosaurfact.net/triassic.php

יורה (Jurassic) – לפני 190-140 מליוני שנים. בתור זה התפתחה משפחת הזאורופודים שהיו דינזאורים צמחונים ענקיים, ביניהם הדיפלודוקוס ואפטוזאורוס וגם דינוזאורים טורפים כמו אלוזאורוס. התחילו להופיע המעופפים הראשונים וביניהם הארכאופטריקס. הדינוזאורים הפכו להיות גדולים יותר. רבים מהזוחלים הימיים נכחדו.

רשימת שמות דינוזאורים שחיו בתקופה זו : dinosaurfact.net/jurassic.php

קרטיקון (Cretaceous ) – לפני 65-140 מליוני שנים. בתור זה נוצרה והתפתחה משפחת הצרטופסים  – דינוזאורים בעלי שריון שמגינים על עצמם באמצעות עצמות מחודדות. בתום תקופה זו התרחשה הכחדה וכל מיני הדינוזאורים נעלמו.

רשימת שמות דינוזאורים שחיו בתקופה זו : dinosaurfact.net/Cretaceous.php

העידן הקנוזואי

Cenozoic Era

לפני 65.5 מליוני שנה ועד היום

מיני היונקים הקדומים מתפתחים, מתרבים ומתפשטים בכל היבשות, מופיעים יונקים בעלי פרסות כמו פילים וסוסים, ובסופה האדם המודרני.

 דינודין  

עלינו דינודין