דינוזאורים מחזרים כמו טווס!

מחקר של עצמות זנב דינוזאור מאובנות באוניברסיטה אלברטה הוביל לפריצת דרך:ישנם דינוזאורים שהשתמשו בנוצות הזנב בכדי למשוך בנות זוג ממש כמו הטווס של ימינו,אובחנו עדויות מאובנות אשר להם מיזוג משונה בחוליות בקצה הזנב של ארבעת מיני דינוזאורים.

 קבוצת האובירפטור  היא אחת  מארבעת סוגי הדינוזאורים הללו,הזנבות שלהם יוצרים מבנה כלהב סכין,מכל החיות המודרניות אנו מכירים זאת רק מציפורים.

לא נמצאו מאובנים עם זנב ונוצות ,למרות זאת, החוקרים טוענים כי יד ראיות חזקות שהיה להם זנב עם נוצות.

האובירפטור היה בעל שתי רגלים,אוכל בשר,ולרוב התגלה בסין,מונגוליה ואלברטה בתקופת הקרטיקון.

החוקרים טוענים שהאובירפטור השתמש בנוצותיו בדיוק כמו שהציפרים של ימינו משתמשות.

בנוסף התגלתה בליטה בראשם,החוקרים טועני כי ייתכן כי הדינוזאור השתמש בזה בתקופת החיזור.

תגיות:

עלינו דינודין